Indywidualne konsultacje w gabinecie

 • Badanie i interpretacja składu i masy ciała metodą BIA
 • Wywiad zdrowotny i analiza wyników badań
 • Wywiad żywieniowy oraz ustalenie preferencji i zasad diety
 • Omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania
 • Diagnoza z języka
 • Wstępna edukacja żywieniowa
 • Ustalenie celu współpracy
 • Indywidualnie rozpisany jadłospis na 4 tygodnie ( 14szt)
 • 2 wizyty kontrolne
 • Indywidualnie rozpisany jadłospis na 8 tygodni ( 28 szt + 2 szt gratis)
 • 3 wizyty kontrolne
 • Indywidualnie rozpisany jadłospis na 12 tygodni ( 42 szt + 3 szt gratis)
 • 4 wizyty kontrolne
 • Pomiar masy i składu ciała metodą BIA
 • Kontrola wyznaczonych zadań
 • Omówienie dalszego przebiegu terapii
 • Rozmowa motywująca
 • Edukacja żywieniowa

Indywidualne konsultacje online

 • Wywiad zdrowotny i analiza wyników badań
 • Wywiad żywieniowy oraz ustalenie preferencji i zasad diety
 • Omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania
 • Wstępna edukacja żywieniowa
 • Ustalenie celu współpracy
 • Kontrola wyznaczonych zadań
 • Omówienie dalszego przebiegu terapii
 • Rozmowa motywująca
 • Edukacja żywieniowa
 • Wywiad żywieniowy
 • Indywidualnie rozpisany jadłospis (7 szt)
 • 1 konsultacja online
 • Wywiad żywieniowy
 • Indywidualnie rozpisany jadłospis 4 tygodnie (14 szt)
 • 2 konsultacje online
 • Wywiad żywieniowy
 • Indywidualnie rozpisany jadłospis na 8 tygodni (28 szt + 2 szt gratis)
 • 4 konsultacje online
 • Wywiad żywieniowy
 • Indywidualnie rozpisany jadłospis na 12 tygodni (42 szt + 3 szt gratis)
 • 6 konsultacji online