Od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).  W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prowadząca Poradnię Dietetyczną Perfect Diet Magdalena Iwaszkiewicz, ul. Sokołowska 9 m 573, 01-142 Warszawa, NIP: 6612198550, REGON: 260393877 zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: kontakt@perfectdiet.com.pl.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem do różnych celów w ramach prowadzonej działalności Poradni Dietetycznej:

 • Zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO- Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych usług dietetycznych oraz w ramach obsługi zamówień w swoim sklepie internetowym.
 • Zgodnie z art. 9, ust. 2 lit. a RODO – po wyrażeniu Pani/Pana zgody Administrator w celu świadczenia usług Poradni Dietetycznej przetwarza szczególne, wrażliwe kategorie danych osobowych, które są związane ze stanem Pani/Pana zdrowia.
 • Zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. a RODO – administrator przetwarza podstawowe Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) po dobrowolnym wyrażeniu Pani/Pana zgody, w celu prowadzonej działalności marketingowej i przesyłania ofert handlowych.
 • Zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. c RODO – administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, między innymi z przechowywaniem dokumentacji księgowej przez okres 5 lat.
 • Zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f RODO – administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi informatycznej oraz obsługi marketingowej Poradni Dietetycznej Perfect Diet i w razie koniecznej potrzeby będą udostępniane następującym odbiorcom:

 • podmiotowi prowadzącemu księgowość Poradni Dietetycznej Perfect Diet;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę prawną Poradni Dietetycznej Perfect Diet;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę informatyczną Poradni Dietetycznej Perfect Diet;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę marketingową Poradni Dietetycznej Perfect Diet w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Uprawnienia podmiotów danych osobowych

Poradnia Dietetyczna Perfect Diet jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana że:

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach współpracy jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie i w celu realizacji zamówienia.
 • Podanie Pani/Pana danych kontaktowych w ramach zapisania się do newslettera Poradni podobnie jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymywania informacji marketingowych, doradczych oraz ofert drogą elektroniczną.
 • Podanie Pani/Pana danych kontaktowych w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym Poradni jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 • Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw do przetwarzania danych osobowych jest możliwy w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji gdy:

ma Pani/Pan otwarte zamówienia w Poradni Dietetycznej Perfect Diet;

ma Pani/Pan nieuregulowane zobowiązania finansowe z Poradnią Dietetyczną Perfect Diet;

dane osobowe związane z transakcjami księgowymi Poradnia Dietetyczna Perfect Diet przechowuje  zgodnie z prawem do 5 lat od wystawienia paragonu/faktury.

 • Dobrowolnie przekazane dane osobowe są zabezpieczone i dbamy o nie z najwyższą starannością;
 • Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje można znaleźć na stronie Instytucji:  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres:

        – niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania;

        – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie dokumentów określonego przepisami prawa;

        – do czasu cofnięcia zgody za pomocą korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres email:            

          kontakt@perfectdiet.com.pl

Cookies

Polityka cookies serwisu www.perfectdiet.com.pl została przygotowana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy prawo telekomunikacyjne. Nowelizacja ta zmieniając brzmienie m.in. art. 173 ust. 2 nakłada dodatkowe obowiązki informacyjne na podmioty prowadzące serwisy internetowe, do których obsługi wykorzystywane są pliki cookies.

Niniejsza polityka cookies obejmuje wszystkie platformy i typy urządzeń. W przypadku różnych systemów operacyjnych lub platform zakres zbieranych plików cookies może się różnić.

--

1. Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. W związku z powyższym strona internetowa nie ma dostępu do innych plików użytkownika znajdujących się na komputerze.

Celem zastosowania plików cookies jest m.in.

a) dostosowywanie treści do upodobań konkretnego użytkownika,
b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć zachowanie użytkowników, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja strony mająca na celu zwiększenie wygody użytkowników,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się na każdej podstronie osobno,
d) wykonanie konkretnych akcji jak np. złożenie zamówienia
e) pomiaru skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie.

2. W ramach serwisu www.perfectdiet.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) cookies „Google Analytics” – statystyki dla witryny,
b) cookies w celu oznaczenia, że zaakceptowano politykę cookies,

3. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych stron internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady obowiązujące w tych serwisach.­­

4. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.perfectdiet.com.pl i jej podstron, oznacza w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne akceptację dla stosowanych tu cookies.

Aby zmienić ustawienia cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Informację na temat konfiguracji oprogramowania można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla stosowanego oprogramowania lub poprzez kontakt z jego dostawcą.